Jobban főzünk, mint anyánk, jobban iszunk, mint apánk.

Megemeljük művészettörténészbőr süvegünket! Erre varrjanak száznapostojás-szagú gombot!

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter